Bliv medlem

Læs mere om de forskellige former for medlemskaber og bliv medlem.

 

Tilmeld Nyhedsbrev

Læs mere om de forskellige former for medlemskaber og bliv medlem.

 

Mindfulness Foreningen Danmark

"Vi håber, at der i fremtiden kan henvises via egen læge til et 8-ugers MBSR forløb, og at det offentlige giver tilskud til behandling hos uddannede MBSR-lærere". Birthe Moksha i Familiejournalen 10 spørgsmål om mindfulness

Mindfulness Foreningen Danmark

Se flere billeder fra Jon Kabat-Zinn og Saki Santorellis besøg i Danmark på Facebook

Mindfulness Foreningen Danmark

NYHED! Foreningen har Lokale grupper i København, Århus, Aalborg og Silkeborg - alle er velkomne!

Elena Rosenbaum Live in Copenhagen.

Elena

Fuld af liv og humor og stort nærvær er to ord, jeg vil beskrive Elena med, efter at have mødt hende til Mindfulnessforeningens seminar d. 13 maj 2016 i København. Hun er ”the grand old (and wise) woman” indenfor MBSR, og hendes over 35 års erfaring som MBSR-lærer var mærkbar og inspirerende. Hun har været med næsten fra begyndelsen hos Center for Mindfulness, University of Massachussets Medical School; fra starten af 1980érne, hvor der kun var Jon Kabat-Zinn, Saki Zantorelli og altså Elena.

For en MBSR-lærer som jeg selv, var det en gave at få lov at være ”elev” igen, og praktiserer nybegynderens sind. At være i mesterlære hos en sand mester, observerende, lærende, udforskende og legende ikke mindst. Elena fortalte, hvordan hun engang skrev en definition på mindfulness, og ved en fejl kom til at skrive ”Playing attention to the present moment non-judgmentally”. En skrivefejl der siger meget om hendes tilgang til livet og til at undervise i mindfulness. Legende. Elena tog også udgangspunkt i hendes egen kræftsygsom, som næsten tog livet af hende for en del år tilbage.

Hendes mand, xxxx, som vi også havde fornøjelsen af at møde på seminaret, var hendes redningskrans og faste støtte igennem de svære år. Derfor handler det at være med alvorlig sygdom også om kærlighed og nærende forhold; om det at turde gå tæt på og være i kontakt med.... både afmagten og styrken, der eksisterer side om side. Det at give slip på at præsterer; præseterer at blive rask igen, og i denne given slip at lave det livgivende fylde én på ny.

mff-logo

”Feeling breath - moving body”. Det frie, upersonlige, sanselige åndedræt, som forankrer os i nuet og i kroppen. En gave fra Elena til alle os, der deltog. En gave som gives videre til alle dem, som er interesseret i at lære nærværets kunst og disciplin.

 

PROJEKT STRESSFRI UNGDOM - Delberetning og budget

Delberetning Stressfri Ungdom til Mindfulnessforeningens interessanter 1Til Mindfulness Foreningens interessanter

Det er en glæde for os at meddele, at projekt ”Stressfri Ungdom”, der blev bevilliget til foreningen med 500.000 kr. d. 26. maj 2015, går fremad efter planen og budgettet. Følgende beretning beskriver det overordnede formål med projektet, hvordan vi har arbejdet med det, hvilke ressourcer der er brugt, hvad vi mangler og forventer at levere ved projektets udløb d. 26. maj 2017.

Formål:

Formålet med projektet er at skabe et gratis online undervisningsmateriale ”Mindfulness i Skolen” bestående af film, interviews, fotos, lyd, øvelser, opgaver og viden, samt en tilhørende funktionel app til telefonen. Materialet skal være et tilbud til skolernes 8.-10. klassetrin, der kan fremme trivsel og læring og mindske stress, eksamensangst, uro og koncentrationsbesvær.

mff-logo

Det er bygget op med inspiration fra det evidensbaserede Mindfulness-baseret Stress Reduktion Program (MBSR) henvendt til voksne og internationale mindfulness skoleprogrammer, og udviklet specielt til danske elever og lærere/pædagoger, der varetager undervisningen i folkeskolen og efterskolen.

Interpersonel Mindfulness Programmet/IMP

IMP tekst til mindfulenssforeningen

-det officielt anerkendte fortsætterforløb til MBSR og MBCT

Baggrund:

Interpersonel Mindfulness Programmet er det eneste officielt anerkendte fortsætterforløb til MBSR (og MBCT). Det er skabt i 2014 i et samarbejde mellem Center for Mindfulness, UMASS, hvor senior-lærer Florence Meleo- Meyer har været hovedarkitekt sammen med Phyllis Hicks og Gregory Kramer, der er seniorlærere hos Metta.org.

Metta.org er en non-profit organisation med fokus på interpersonel mindfulness træning i dialog skabt af Gregory Kramer. Sammen har de skabt et unikt curriculum, der bruger skabelonen fra MBSR programmet. Det vil sige, at man mødes én gang om ugen i 2 ½ time over 8 uger, og der er et retræte i forløbets 4. uge.

Indhold:

Interpersonel stress, stress i relationer, kriser i parforholdet og samarbejdsproblemer er oplevelser de fleste af os kender og kunne bruge effektive værktøjer til at lære at håndtere bedre. Vi ved, at der kommer mange dynamikker i spil, når vi interagerer med andre mennesker, og det at være mindful i kommunikation er noget at det sværeste, specielt hvis kommunikationen er problematisk og ubehagelig. Det er her vi oftest falder tilbage i vante uhensigtsmæssige reaktionsmønstre. Derfor er det at træne mindfulness i dialog med en anden meget effektivt og styrker ens evne til mindfulness i alle situationer...

mff-logo

Nyhedsbrev 2016

Elana Rosenbaum

At starte på et nyt år er Mindfulness, det hele er nyt, og vi er nysgerrige……

Når vi stopper op kommer der helt naturligt minder fra det vi lige har forladt. Nyhedsbrevet er en lille opsamling over 2015 hvor vi har taget nye skridt ud i verden i form af etablering af etiske retningelinier og etik udvalg og arbejdsgruppe vedr kontakt til sundhedsstyrelsen og et undersøgelsesudvalg med henblik på en udvidelse I foreningen. Vi er klar til 2016 hvor vi allerde nu kan se, at der tales meget om stress og behandling af stress.

mff-logo

Gennem 3 år har vi langsomt og stabilt, som en lang bodyscanning, del for del med opmærksomhed og nænsomhed, opbygget et solidt fundament for vores forening, for vores mange medlemmer; en flot lærerliste med pt. MBSR 23 lærere på landsplan; facebook hvor mange finder spændende nyt om mindfulness; et godt og udviklende venskab blandt medlemmerne; og nu også vores første project, Mindfulness I skolen, bevilliget af undervisningsministeriet.

Dansk Etiske Retningslinjer for MBSR-lærere

Det er med glæde og faglig stolthed at foreningen nu har offentliggjort de Etiske Retningslinjer, som MBSR-lærere under foreningen arbejder under. Hjælp os med at synliggøre de etiske retningslinjer ved at linke til dem. Jo flere der kender til dem, jo stærkere står vi som forening. TAK.

mff-logo

Etiske retningslinjer for MBSR-lærere under Mindfulnessforeningen Danmark. (Udarbejdet 2015 *).
Afsnit A: formål og brugervenlig oversigt

Etik skal langt hen ad vejen gerne være integreret i MBSR-læreren, så der undervises og interveneres ud fra et blødt og omsorgsfuldt hjerte, med den hensigt at være til gavn for deltageren. MBSR-læreren har i den forbindelse et ansvar for sit eget sinds tilstand i mødet med deltageren, så denne er i gode, professionelle hænder.