Bliv medlem

Læs mere om de forskellige former for medlemskaber og bliv medlem.

 

Tilmeld Nyhedsbrev

Læs mere om de forskellige former for medlemskaber og bliv medlem.

 

Mindfulness Foreningen Danmark

"Vi håber, at der i fremtiden kan henvises via egen læge til et 8-ugers MBSR forløb, og at det offentlige giver tilskud til behandling hos uddannede MBSR-lærere". Birthe Moksha i Familiejournalen 10 spørgsmål om mindfulness

Mindfulness Foreningen Danmark

Se flere billeder fra Jon Kabat-Zinn og Saki Santorellis besøg i Danmark på Facebook

Mindfulness Foreningen Danmark

NYHED! Foreningen har Lokale grupper i København, Århus, Aalborg og Silkeborg - alle er velkomne!

DEN ÅRLIGE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I MINDFULNESSFORENINGEN

Generalforsamlingen vil i 2016 blive afholdt fredag d. 13. maj kl. 17.00 -20.30 i København. Vi starter med fællesmeditation kl. 17, hvorefter selve generalforsamlingen går i gang ca. kl. 17.30. Vi afslutter med fællesspisning.

mff-logo

Hvis du har forslag til emner, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, kan du fremsende dem til bestyrelsen allerede nu og helt frem til d. 5. maj 2016.

Den officielle indkaldelse til generalforsamlingen følger senere. Dette er blot en tidlig notits, så du har mulighed for at tage højde for dette i din planlægning. Husk at Mindfulnessforeningen d. 14. maj afholder seminar med Elana Rosenbaum, ligeledes i København.

Helende nærvær – at være med sygdom

Helende

En dag med Mindfulness.

En invitation til alle der har alvorlig sygdom og smerte tæt på livet i deres hverdag. Både for professionelle og ikke professionelle

Elana Rosenbaum, senior Mindfulness lærer fraCenter for Mindfulness,USA med speciale i mindfulness til kræftramte, gæster København Lørdag den 14 maj 2016, hvor hun vil afholde en seminardag med fokus på mindfulness ifm. kræftsygdom, smerter og alvorlige kroniske lidelser.

Elana vil introducere os til ”hverdagsmindfulness øvelser, hvor vi sammen får mulighed for at fordybe og forny vores evne til virkelig at være med smerterne/lidelsen, uden at ville "fixe" den eller få den til at gå væk. Elana Rosenbaum vil her introducere mindfulness øvelser til patienter med kræft og alvorlige lidelser og smerter.

Gennem ”hverdagsmindfulness” vil vi sammen vil undersøge vores evne til at forny vores måder at møde smerten på, forny os selv i mødet med lidelsen. Hvordan vi som professionelle omsorgspersoner og behandlere ligeledes kan blive ved med at møde lidelsen og være med smerten uden at fixe den, eller brænde ud eller bliver overfladiske og ligeglade.

Dagen vil være en veksling mellem øvelser, fordybelse og refleksion, i forhold til mødet med smerten, gennem interpersonel mindfulness praksis, dialog og erfaringsbaseret undervisning. Vi vil sammen undersøge, hvad der er det allervigtigste i mødet med smerter og lidelsen. Hvordan kan vores mindfulnesspraksis understøtte evnen til medfølelse.

Elana, som selv har været ramt af kræft, har bl.a. skrevet bøgerne Here for Now: Living Well with Cancer through Mindfulness (Satya House, 2007), and Being Well (even when you're sick) (Shambala, 2012)

Dette er en unik mulighed for at møde og lære af en af de meget erfarne undervisere fra CFM, og vi er i Mindfulnessforeningen meget taknemmelige for at kunne tilbyde dette seminar.

Vigtig info

Tid: Lørdag d. 14. maj kl. 9-18
Adresse: Center for Kræft og Sundhed København Nørre alle 45
Billet: Pris 800 kr inkl . frokost og kaffe og te –betales ved tilmelding.
Tilmelding: Seneste den 10 maj

mff-logo

Ved særlige omstændigheder, personlige eller helbredsmæssige kan du skrive det ved din tilmelding, og vi kan tilbyde dig en reduceret billetpris.

Alle er velkomne både medlemmer og ikke medlemmer af foreningen Der undervises på engelsk med mulighed for oversættelse til dansk

Interpersonel Mindfulness Programmet/IMP

IMP tekst til mindfulenssforeningen

-det officielt anerkendte fortsætterforløb til MBSR og MBCT

Baggrund:

Interpersonel Mindfulness Programmet er det eneste officielt anerkendte fortsætterforløb til MBSR (og MBCT). Det er skabt i 2014 i et samarbejde mellem Center for Mindfulness, UMASS, hvor senior-lærer Florence Meleo- Meyer har været hovedarkitekt sammen med Phyllis Hicks og Gregory Kramer, der er seniorlærere hos Metta.org.

Metta.org er en non-profit organisation med fokus på interpersonel mindfulness træning i dialog skabt af Gregory Kramer. Sammen har de skabt et unikt curriculum, der bruger skabelonen fra MBSR programmet. Det vil sige, at man mødes én gang om ugen i 2 ½ time over 8 uger, og der er et retræte i forløbets 4. uge.

Indhold:

Interpersonel stress, stress i relationer, kriser i parforholdet og samarbejdsproblemer er oplevelser de fleste af os kender og kunne bruge effektive værktøjer til at lære at håndtere bedre. Vi ved, at der kommer mange dynamikker i spil, når vi interagerer med andre mennesker, og det at være mindful i kommunikation er noget at det sværeste, specielt hvis kommunikationen er problematisk og ubehagelig. Det er her vi oftest falder tilbage i vante uhensigtsmæssige reaktionsmønstre. Derfor er det at træne mindfulness i dialog med en anden meget effektivt og styrker ens evne til mindfulness i alle situationer...

mff-logo

Nyhedsbrev 2016

Elana Rosenbaum

At starte på et nyt år er Mindfulness, det hele er nyt, og vi er nysgerrige……

Når vi stopper op kommer der helt naturligt minder fra det vi lige har forladt. Nyhedsbrevet er en lille opsamling over 2015 hvor vi har taget nye skridt ud i verden i form af etablering af etiske retningelinier og etik udvalg og arbejdsgruppe vedr kontakt til sundhedsstyrelsen og et undersøgelsesudvalg med henblik på en udvidelse I foreningen. Vi er klar til 2016 hvor vi allerde nu kan se, at der tales meget om stress og behandling af stress.

mff-logo

Gennem 3 år har vi langsomt og stabilt, som en lang bodyscanning, del for del med opmærksomhed og nænsomhed, opbygget et solidt fundament for vores forening, for vores mange medlemmer; en flot lærerliste med pt. MBSR 23 lærere på landsplan; facebook hvor mange finder spændende nyt om mindfulness; et godt og udviklende venskab blandt medlemmerne; og nu også vores første project, Mindfulness I skolen, bevilliget af undervisningsministeriet.

Dansk Etiske Retningslinjer for MBSR-lærere

Det er med glæde og faglig stolthed at foreningen nu har offentliggjort de Etiske Retningslinjer, som MBSR-lærere under foreningen arbejder under. Hjælp os med at synliggøre de etiske retningslinjer ved at linke til dem. Jo flere der kender til dem, jo stærkere står vi som forening. TAK.

mff-logo

Etiske retningslinjer for MBSR-lærere under Mindfulnessforeningen Danmark. (Udarbejdet 2015 *).
Afsnit A: formål og brugervenlig oversigt

Etik skal langt hen ad vejen gerne være integreret i MBSR-læreren, så der undervises og interveneres ud fra et blødt og omsorgsfuldt hjerte, med den hensigt at være til gavn for deltageren. MBSR-læreren har i den forbindelse et ansvar for sit eget sinds tilstand i mødet med deltageren, så denne er i gode, professionelle hænder.