Bliv medlem

Læs mere om de forskellige former for medlemskaber og bliv medlem.


unnamed

1 marts 2017 har Mindfulness foreningen indgået officielt samarbejde med Excalicare og vil deltage med Mindfulness workshop special designet til Excalicare til deltagerne på sommer camp for kræftramte børn og på søskende camp.

Etiske retningslinjer

De danske etiske retningslinjer er en integration af hhv.

1) Det tyske etiske retningslinjer

2)Oasis Institute/UMASS ”becoming an MBSR teacher”

3) Etiske principper for nordiske psykologer samt

4) Good Practice Guidance for Teaching Mindfulness-Based Courses fra UK Network for Mindfulness-Based Teacher Trainers.

Etiske retningslinjer for MBSR-lærere under Mindfulnessforeningen Danmark. (Udarbejdet 2015 *).
Afsnit A: formål og brugervenlig oversigt

Etik skal langt hen ad vejen gerne være integreret i MBSR-læreren, så der undervises og interveneres ud fra et blødt og omsorgsfuldt hjerte, med den hensigt at være til gavn for deltageren. MBSR-læreren har i den forbindelse et ansvar for sit eget sinds tilstand i mødet med deltageren, så denne er i gode, professionelle hænder.

Formål:

Principper og indhold i de følgende retningslinjer er udtryk for Mindfulnessforeningens erklærede ståsted og et ønske om at være generelt dækkende for enhver form for undervisning inden for mindfulness-baserede Interventioner, herunder specifikt MBSR/Mindfulness-baseret Stress Reduktion. Foreningen ønsker at kvalitetssikre MBSR forløbet, så deltageren er sikret en god kvalitet og høje etiske standarder, når han/hun vælger at benytte en MBSR-lærer under Mindfulnessforeningen Danmark. Formålet er endvidere at vejlede den uddannede MBSR-lærer i etisk korrekt adfærd, og være til inspiration for den studerende, så etik bliver integreret i tilegnelsen af MBSR-curriculum.

Brugervenlig oversigt over MBSR-lærerens uddannelse og de etiske principper:

  • MBSR-lærerens uddannelse: (se afsnit B) Uddannelsen til MBSR-lærere er dybdegående, både teoretisk og personligt, og består af 4 faser, der sikrer lærerens egen daglige meditationspraksis og fordybende træning i mindfulness meditation. Læreren tilegner sig igennem teoretisk studier og undervisning faglig viden om mindfulness meditation, stress teori og evidensen bag MBSR-forløbet. Læreren modtager supervision, samt har en relevant professionel uddannelse indenfor et fag, der har forbindelse med anvendelse af MBSR.
  • Etiske Principper, 4 kategorier: (Se afsnit C) Respekt for deltageren, for MBSR-programmet og for fagfæller: Læreren viser respekt for menneskets grundlæggende rettigheder, værdier, værdighed og integritet, herunder fortrolighed og tavshedspligt. Der undervises i det 8-ugers MBSR-curriculum, UMASS har udstukket og anerkendt, og mixes ikke med andet materiale. Den etiske adfærd omfatter også fagfæller, således at disse ikke nedgøres, og der drages omsorg i tilfælde af konflikt.
  • Kompetence: Læreren bestræber sig på at udvikle og opretholde et højt fagligt kvalifikationsniveau i sit arbejde. Herunder en bevidsthed om egne kompetencer, samt hvilke opgaver han kan påtage sig.
  • Ansvar: Læreren tilstræber at være til gavn for deltageren, og er opmærksom på det professionelle ansvar han har overfor denne, herunder et asymmetrisk forhold, som ikke udnyttes eller drages fordel af.
  • Integritet/Redelighed og tydelig. Læreren giver passende og tydelige oplysninger om sine kvalifikationer, uddannelse, erfaring, kompetence og faglige tilknytning.
  • Mindfulnessforeningens etiske løfte: (se afsnit D) Læreren arbejder efter de etiske principper og standarder, der er udarbejdet i nærværende dokument.