Lokale grupper

Lokalgrupperne Midtjylland/Silkeborg- København - Nordjylland/Aalborg - Østjylland/Århus

                            

Du inviteres til at deltage i lokalgrupperne:


Silkeborg:

Sted: Ørnsøcentret, Ørnsøvej 5, 8600 Silkeborg.
Kontaktperson: Aase Høj


København:

Det er nu ved at lysne, også rent vejrmæssigt, så vi håber at kunne se jer til nye møder med fællesmediation og erfaringsudveksling. 
Mødestedet er som sædvanligt i Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45, 2200 København N
De kommende møder bliver afholdt:
 
Onsdag d. 22. april kl. 17 - 18.30
Onsdag d. 20. maj   kl. 17 - 18.30
Onsdag d. 17. juni   kl. 17 - 18.30
 
Vi har måtter og tæpper til rådighed, men du kan evt. medbringe din egen meditationspude eller -skammel.
Da centrets yderdøre er låst om aftenen, kan du ringe ringe på Gittes mobiltelefon 26245499, når du ankommer. Påregn gerne at ankomme lidt før kl. 17. Du bedes venligst give besked til Gitte på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 26245499, hvis du har lyst til at deltage. 

Aalborg:

Sted: Trekanten - lokale 3 - Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Ø.
Kommende møde: Onsdag d. 10. juni 2015 kl. 18.30
På mødet vil Jane guide yoga og Helga vil guide en LovingKindness Meditation
Kontakt: Jane Koller og Helga Thorstein mail/se kontakt nedenfor


Århus:

Sted: Århus på Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Århus C.
Kommende møder i 2015 holdes kl. 19-21.
D. 29. Jan., d. 26. marts, d. 28. maj, d. 19. aug., d. 29. okt., d. 16. dec.

Husk at tilmelde dig inden du kommer til møde, gerne på nedenstående mailadresse.

Kontaktperson:  Tanja Krogh-Brandt mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..


Du er meget velkommen til at skrive eller ringe til kontaktpersonerne, hvis du har lyst til at deltage i en af lokalgrupperne. Den overordnede koordinator for lokalgrupperne er Gitte Bowman Bak (se kontaktinfo nedenfor). Gitte er medlem af bestyrelsen og er bindeled mellem denne og lokalgrupperne.

Kontaktpersoner for lokalgrupperne:

  • Mindfulness lokalgruppe i Nordjylland. Kontakt Jane Koller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. telefon: 6175 5508 og Helga Thorstein mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. telefon: 2246 8688
  • Mindfulness lokalgruppe i København. Kontakt Gitte Bak mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. telefon: 2624 5499 og Camilla Hartvig Nielsen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • Mindfulness lokalgruppe i Silkeborg/Midtjylland. Kontakt Aase Høj Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • Mindfulness lokalgruppe i Århus. Konakt Tanja Krogh-Brandt mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Råd og vejledning til Lokalgrupperne i Mindfulnessforeningen

Lokalgruppens formål er at støtte mindfulnessforeningens medlemmer i lokalområdet i.h.t. foreningens overordnede formål.

Det anbefales, at lokalgruppen mødes ca. 1 gang om måneden, gerne samme sted, hvis muligt. For at flest mulige medlemmer får mulighed for at deltage, kan der evt. aftales rullende ugedage.

Der udnævnes én eller flere tovholdere i lokalgruppen, som står for at udsende information om mødedatoer og –tider. Møderne bør som min. ”annonceres” på mindfulnessforeningens hjemmeside, evt. suppleret med opslag på FB og udsendelse af mails til medlemmer i lokalgruppen.

Der kan med fordel aftales en fast struktur pr. mødegang med fællesmeditation/yoga og runde/erfaringsudveksling evt. suppleret med et på forhånd aftalt emne (kan være i forhold til en tekst).

Ansvaret for de enkelte mødegange kan gå på skift i lokalgruppen, således at det er forskellige medlemmer, som står for den praktiske afvikling af mødet. Da lokalgruppemødet er et foreningsmøde, og ikke et undervisningsforum, er det vigtigt, at de personer, som evt. guider meditationer, ikke får en (MBSR-)lærerfunktion på møderne.

Der bør ikke være aktiviteter, som kræver betaling på lokalt niveau, da medlemskontingentet formodes at kunne dække de lokale aktiviteter. Hvis lokalgruppen planlægger særlige aktiviteter, som er forbundet med ekstra udgifter, kan der søges om midler centralt i Mindfulnessforeningen.

Ved tvivlsspørgsmål etc. opfordres lokalgruppen til at henvende sig til koordinatoren for lokalgrupperne eller et af foreningens bestyrelsesmedlemmer.

 

Med venlig hilsen

Gitte Bowman Bak
Koordinator for lokalgrupperne og bestyrelsesmedlem i Mindfulnessforeningen